Wspieramy efektywność liderów i zespołów poprzez coaching zespołowy i menedżerski oraz praktyczne warsztaty szkoleniowe.

image/svg+xml

Strefa menedżera

lider kompletny

Bywa, że szefom o wielkiej charyzmie brakuje wiedzy menedżerskiej; inni ją mają, ale nie są wystarczająco pewni siebie i swojej roli w organizacji. Naszym zadaniem jest sprawić, by i jedni, i drudzy stali się liderami kompletnymi – ludźmi, którzy znają się na swojej pracy i przyjmują w niej właściwą postawę. Służą temu coaching menedżerski (executive coaching), szkolenia menedżerskie i praktyczne warsztaty.

Problemy szefa

Oto częste problemy menedżerów. Zaznacz te, które są Ci bliskie:

Nasze rozwiązania

Coaching menedżerski:
Executive coaching – budowanie charyzmy lideraCoaching menedżerski dla właścicieli firm i kadry zarządzającej
Rozwój efektywnego menedżeraCoaching menedżerski dla menedżerów i team leaderów
Praktyczne warsztaty:
Jestem szefemStyl zarządzania świadomego lidera
Zapewniam rozwój zespołuZestaw psychologicznych narzędzi szefa
Wspieram i wymagamCoachingowy styl zarządzania
Buduję relacjeSztuka budowania i motywowania zespołu
Realizuję pomysłyProwadzenie ludzi przez zmianę
Mówię jak przywódcaAutoprezentacja i wystąpienia przed pracownikami
Działam w trudnych sytuacjachZarządzanie konfliktem i emocjami
Mam czas na sprawy strategiczne Mentoring i sukcesja jako naturalne dopełnienie rozwoju menedżera
Zapytaj o szczegóły: telefonicznie telefonicznie w mailu Generuj PDF
Według naszej praktyki
Coaching
cykl spotkań z coachem, z którego pomocą poznajemy schematy myślowe, trwale zmieniamy postawę, porzucamy szkodliwe nawyki i kształtujemy zdrowe. Coaching pomaga człowiekowi w pełni wykorzystywać możliwości; mobilizuje do działania i tworzenia rozwiązań służących rozwojowi.
Coaching menedżerski
(executive coaching) – cykl indywidualnych spotkań menedżera z coachem. Executive coaching pomaga menedżerowi budować charyzmę i postawę przywódcy. Mobilizuje do działania, pozwala w pełni wykorzystywać możliwości lidera, wprowadzać w życie najlepsze rozwiązania, służące rozwojowi własnemu, zespołu i firmy.
Praktyczne warsztaty
to aktywny trening umiejętności w sytuacjach zawodowych charakterystycznych dla danej branży lub firmy połączony z uzupełnianiem wiedzy specjalistycznej. Pozwala przećwiczyć trudne sytuacje i wypracować dobre praktyki, na przykład szkolenie menedżerskie, szkolenie z budowania zespołu, szkolenie z komunikacji, szkolenie sprzedażowe lub szkolenie z obsługi klienta.

Strefa współpracy zespołowej

gramy do jednej bramki

Z punktu widzenia organizacji zespoły istnieją po to, by osiągać wyniki, najlepiej 100% lub wyższe. Jednak takiego stanu nie da się utrzymać w nieskończoność, bez zadbania o zrównoważenie produktywności odpowiednim nastawieniem ludzi. Przewidywalnym rezultatem jest wypalenie zawodowe, a w konsekwencji spadek wyników i atmosfery. My wiemy, jak zadbać, żeby zespół mógł i chciał grać do jednej bramki w dłuższej perspektywie.'

Problemy zespołu

Oto częste problemy zespołów. Zaznacz te, które są Ci bliskie:

Nasze rozwiązania

Coaching zespołowy:
Gramy do jednej bramkiCoaching zespołowy dla lidera i zespołu
Przykład idzie z góryCoaching zespołowy dla kadry zarządzającej
Interwencja zespołowaCoaching dla zespołu w kryzysie
Praktyczne warsztaty:
Komunikacja w zespole
Metody twórczego rozwiązywania problemów
Brainstormingowe sesje tworzenia pomysłów
Kształtowanie kultury organizacyjnej w firmie
Jednolite: wizja, misja i wartości organizacji
Sprawna współpraca międzywydziałowa – jak radzić sobie z silosami?
Zapytaj o szczegóły: telefonicznie telefonicznie w mailu Generuj PDF
Według naszej praktyki
Coaching
cykl spotkań z coachem, z którego pomocą poznajemy schematy myślowe, trwale zmieniamy postawę, porzucamy szkodliwe nawyki i kształtujemy zdrowe. Coaching pomaga człowiekowi w pełni wykorzystywać możliwości; mobilizuje do działania i tworzenia rozwiązań służących rozwojowi.
Coaching zespołowy
(team coaching) – cykl spotkań zespołu z coachami, z których pomocą zespół wypracowuje i wprowadza w życie nowe, najlepsze dla siebie i organizacji rozwiązania i zasady współpracy. Team coaching pomaga zespołowi w wychodzeniu z trudnych sytuacji, dochodzeniu do wspólnych pomysłów; trwale poprawia atmosferę i efektywność zespołu.
Praktyczne warsztaty
to aktywny trening umiejętności w sytuacjach zawodowych charakterystycznych dla danej branży lub firmy połączony z uzupełnianiem wiedzy specjalistycznej. Pozwala przećwiczyć trudne sytuacje i wypracować dobre praktyki, na przykład szkolenie menedżerskie, szkolenie z budowania zespołu, szkolenie z komunikacji, szkolenie sprzedażowe lub szkolenie z obsługi klienta.

strefa skutecznej sprzedaży

wszyscy jesteśmy sprzedawcami

Za wyniki sprzedaży odpowiadają nie tylko sprzedawcy. Pracuje na nie także kadra zarządzająca i menedżerowie, obsługa klienta, wsparcie techniczne, nawet pracownicy w terenie. Wszyscy jesteśmy sprzedawcami – i wszyscy potrzebujemy umiejętności sprzedażowych.

Problemy sprzedaży

Oto częste problemy dotyczące sprzedaży. Zaznacz te, które są Ci bliskie:

Nasze rozwiązania

Coaching sprzedaży:
Jak motywować zespół, by miał lepsze wynikiCoaching dla szefów sprzedaży
Sprzedaż z odwagąCoaching dla pracowników sprzedaży
Praktyczne warsztaty:
Biznesowa obsługa klienta przez całą firmę, nie tylko przez sprzedawców
Budowanie najlepszych standardów obsługi klienta
Techniki efektywnej sprzedaży
Prospecting: aktywne pozyskiwanie klientów
Skuteczne umawianie spotkań przez telefon
Umiem rozmawiać z klientami – biznesowy savoir-vivre
Typy klientów i jak ich znajomość pozwala skutecznie odpowiadać na obiekcje
Zaawansowane techniki negocjacyjne
Trudne sytuacje z klientami
Zapytaj o szczegóły: telefonicznie telefonicznie w mailu Generuj PDF
Według naszej praktyki
Coaching
cykl spotkań z coachem, z którego pomocą poznajemy schematy myślowe, trwale zmieniamy postawę, porzucamy szkodliwe nawyki i kształtujemy zdrowe. Coaching pomaga człowiekowi w pełni wykorzystywać możliwości; mobilizuje do działania i tworzenia rozwiązań służących rozwojowi.
Coaching sprzedaży
cykl indywidualnych spotkań coacha z osobami odpowiedzialnymi za sprzedaż polegający na trwałej zmianie postawy, “złych” nawyków sprzedażowych i schematów myślowych. Dodaje odwagi w działaniu. Prowadzi do wykorzystania pełnych możliwości sprzedażowych i osiągania najlepszych wyników.
Praktyczne warsztaty
to aktywny trening umiejętności w sytuacjach zawodowych charakterystycznych dla danej branży lub firmy połączony z uzupełnianiem wiedzy specjalistycznej. Pozwala przećwiczyć trudne sytuacje i wypracować dobre praktyki, na przykład szkolenie menedżerskie, szkolenie z budowania zespołu, szkolenie z komunikacji, szkolenie sprzedażowe lub szkolenie z obsługi klienta.

strefa trenerów i coachów wewnętrznych

droga rozwoju organizacji

Wiedzę należy uzupełniać i z przekonaniem stosować w praktyce – inaczej jest bezużyteczna. Wiele firm zatrudnia trenerów i coachów wewnętrznych, którzy dbają o właściwe zarządzanie wiedzą w warunkach zwykłej codziennej pracy, a dzięki temu organizacja kroczy pewnie drogą rozwoju. Wspomagamy ich pracę, organizując kursy i superwizje.

Problemy z aktualizacją wiedzy

Oto częste problemy dotyczące pracy trenerów i coachów wewnętrznych. Zaznacz te, które są Ci bliskie:

Nasze rozwiązania

Kursy i superwizja
Kurs trenera wewnętrznego
Kurs umiejętności coachingowych dla trenerów wewnętrznych
Kurs coacha wewnętrznego
Superwizja pracy trenerów i coachów.
Zapytaj o szczegóły: telefonicznie telefonicznie w mailu Generuj PDF
Według naszej praktyki
Superwizja
to wsparcie pracy trenerów i coachów wewnętrznych przez mentora: doświadczonego coacha zewnętrznego, który obserwuje ich pracę, uczy dobrych praktyk, pomaga eliminować „złe” nawyki i podnosi poziom kompetencji.

strefa efektywnej pracy

pracuj mądrze – nie ciężko

Dzisiejsze tempo życia i gwałtowne zmiany w otoczeniu biznesowym pozwalają stwierdzić, że jedyna stała rzecz, z którą spotykają się firmy i ich pracownicy, to zmiana. Takie tempo powoduje życie i pracę w nieustannym napięciu, z konsekwencjami w postaci stresu, frustracji, konfliktów i wypalenia. Cóż, jakie czasy – taka odpowiedź. Potrafimy wskazać, jak pracować mądrze, a nie ciężko.

Problemy z efektywnością

Oto częste problemy związane z osobistą efektywnością. Zaznacz te, które są Ci bliskie:

Nasze rozwiązania

Coaching
Jak działać pewnie i skutecznie w nowym środowisku?Coaching dla nowych pracowników
Pracuj mądrze, nie ciężkoCoaching dla doświadczonych pracowników
Praktyczne warsztaty:
Ja w firmieŚwiadomość roli i wartości w organizacji
Zarządzam emocjamiTrening asertywnej komunikacji
Radzę sobie z trudnościamiZarządzanie stresem i automotywacja
Skutecznie współpracujęStyle komunikacji i typy temperamentu
Działam skutecznie i zdrowo – brawo ja!Efektywne zarządzanie czasem i energią
Zapytaj o szczegóły: telefonicznie telefonicznie w mailu Generuj PDF
Według naszej praktyki
Coaching
cykl spotkań z coachem, z którego pomocą poznajemy schematy myślowe, trwale zmieniamy postawę, porzucamy szkodliwe nawyki i kształtujemy zdrowe. Coaching pomaga człowiekowi w pełni wykorzystywać możliwości; mobilizuje do działania i tworzenia rozwiązań służących rozwojowi.
Praktyczne warsztaty
to aktywny trening umiejętności w sytuacjach zawodowych charakterystycznych dla danej branży lub firmy połączony z uzupełnianiem wiedzy specjalistycznej. Pozwala przećwiczyć trudne sytuacje i wypracować dobre praktyki, na przykład szkolenie menedżerskie, szkolenie z budowania zespołu, szkolenie z komunikacji, szkolenie sprzedażowe lub szkolenie z obsługi klienta.

Szkolenia dofinansowane do 80%

Działamy zgodnie z najwyższymi standardami jakości usług szkoleniowych, co daje nam możliwość pozyskiwania refundacji nawet do 80% na realizowane przez DCC Grygorcewicz usługi szkoleniowe dla firm z sektora MŚP.
Zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania zapraszamy do kontaktu z nami. Szkolenia otwarte znajdą Państwo w Bazie Usług Rozwojowych wpisując nazwę naszej firmy, a szkolenia dofinansowane dedykowane konkretnemu przedsiębiorcy lub zespołowi z jednej firmy przygotujemy na zamówienie:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=28561
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=19514