Tomasz Grygorcewicz

trener i konsultant biznesu, coach zespołowy ACC ICF


Profesjonalny coach International Coach Federation (ACC ICF), dyplomowany trener biznesu specjalizujący się w pracy warsztatowej i coachingowej z zespołami z różnych poziomów organizacji biznesowych. Absolwent ekonomii i zarządzania zasobami ludzkimi.

— Od ponad 15 lat wspieram rozwój pracowników i organizacji. Pomagam menedżerom i zespołom, które mają problemy z osiągnięciem optymalnej efektywności, relacjami i komunikacją. Zajmuję się poszukiwaniem prawdziwych przyczyn trudności i odkrywaniem nowych, oryginalnych rozwiązań dzięki zmianie perspektyw.

Charakteryzują mnie:

 • dociekliwość;
 • umiejętność obserwacji;
 • logiczne łączenie faktów;
 • talent do znajdowania rozwiązań.

Motywują mnie:

 • sprawczość;
 • znajdowanie rozwiązań;
 • widoczne efekty pracy.

Wnoszę w życie klientów:

 • dyscyplinę i ścisły związek myślenia z działaniem;
 • umiejętność upraszczania rzeczy skomplikowanych;
 • praktyczne umiejętności;
 • umiejętność patrzenia na sprawy z różnych perspektyw.

Anna Grygorcewicz

trener i konsultant biznesu, coach systemowy PCC ICF


Profesjonalny coach International Coach Federation (PCC ICF), dyplomowany trener biznesu. Absolwentka zarządzania biznesem, nowoczesnych technik zarządzania firmą i kształtowania relacji z klientami. Wykładowca akademicki, nauczyciel trenerów i coachów; praktyk NLP, Racjonalnej Terapii Zachowań i Analizy Transakcyjnej.

— Jestem menedżerem z doświadczeniem w zarządzaniu i sprzedaży. Wspieram liderów, którzy czują się przeciążeni pracą i chcą odnaleźć  skuteczny styl zarządzania, by wspólnie z zespołem osiągać zamierzone rezultaty, odnaleźć entuzjazm i przyjemność z pracy.

Charakteryzują mnie:

 • empatia i zaangażowanie w pracę z ludźmi;
 • radar wykrywający w ludziach mocne strony;
 • umiejętność patrzenia na sprawy z różnych perspektyw;
 • wiedza psychologiczna i biznesowa.

Motywują mnie:

 • udział w rozwoju innych ludzi;
 • celowość działań;
 • przekraczanie wewnętrznych granic.

Wnoszę do organizacji klienta:

 • pasję;
 • wiedzę o tym, jak rozwijać kompetencje menedżerskie;
 • wiedzę o funkcjonowaniu systemów;
 • zdrowe myślenie o sobie i otoczeniu.