Wydawcą witryny jest DCC Grygorcewicz (ul. 5 Lipca 30/4, Szczecin).

Firma została wpisana do Rejestru Firm Szkoleniowych (RIS) – nr 2.32/00162/2015.
Firma została wpisana do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia – nr 9519.


Witryna może w pewnych przypadkach gromadzić dane o użytkownikach. Szczegółowe zasady gromadzenia i przetwarzania danych określa Polityka prywatności.


Treści i materiały zawarte na tej stronie są własnością DCC Grygorcewicz z siedzibą w Szczecinie. Wykorzystują one i zawierają wkład twórczy oraz elementy wiedzy, doświadczenia, know-how oraz tajemnicy firmy DCC Grygorcewicz, a przez to objęte są ochroną prawną, w tym na podstawie przepisów prawa autorskiego i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Materiał udostępniony jest wyłącznie w celu zapoznania się z nim przez jego bezpośrednich adresatów. Jakiekolwiek inne jego wykorzystanie, w tym udostępnienie, upublicznienie, zwielokrotnienie lub dysponowanie lub wykorzystanie, tak w całości, jak i w częściach, bądź w postaci opracowań, bez uprzedniej, pisemnej zgody DCC Grygorcewicz jest niedozwolone.