Chciałam bardzo serdecznie podziękować Ani za przeprowadzenie mnie przez ciężki okres zmian w moim życiu zawodowym i umocnieniu mnie w dążeniu do wyznaczonych celów. (…) Podczas naszych spotkań omawiałyśmy wiele zagadnień związanych z budowaniem zespołu, z pracą z różnymi typami osobowości i ich wpływem na cały zespół. (…) Dzięki licznym pytaniom, rozpatrywaniem spraw z różnych aspektów bardzo umocniłam się w swoim postępowaniu. Utwierdziłam się, że posiadam wiele mocnych stron, które w życiu zawodowym powodują, że jestem tu, gdzie jestem. Nasze spotkania spowodowały, że zaczęłam podchodzić do wszelkich zmian bez strachu (…). Każda zmiana powoduje zmianę obecnej sytuacji, tylko ode mnie zależy, czy pójdę do przodu, czy zostanę w miejscu.
Aniu, bardzo dziękuję za bezcenny dla mnie czas.
Agnieszka Nowicka-Petri
Dyrektor Oddziału Bank Zachodni WBK

Podczas współpracy firma DCC Grygorcewicz dała się poznać jako Partner bardzo zaangażowany w poprawę efektywności działania naszej firmy. Każdy etap szkolenia był solidnie zaplanowany i tworzył proces szkoleniowy, który szkolenie po szkoleniu przybliżał nas do poprawy rezultatów działania i satysfakcji z wykonywanej pracy. Celem jaki postawiliśmy sobie i który udało się zrealizować było opracowanie skutecznego modelu biznesowego dla działania Sumara Sp. z o.o. z wyróżnieniem jego strategicznych części składowych. Na tej podstawie były dopasowane dalsze szkolenia, które były pomocne dla zaangażowania w pracę całej Załogi poprzez: usprawnienie komunikacji wewnętrznej, rozwój umiejętności interpersonalnych a także integrację Zarządu wokół działań, które zostały uznane podczas współpracy za priorytetowe.

Wysoko oceniamy przygotowanie kompetencyjne trenerów firmy DCC Grygorcewicz. Na szczególną uwagę zasługuje elastyczność Partnera wobec oczekiwań uczestników oraz zaufanie, jakie wytworzyło się podczas naszej współpracy. Po zakończonych szkoleniach uzyskaliśmy informację zwrotną, na jakie aspekty zarządzania zwrócić szczególna uwagę, aby wzmacniać efektywność działań. Polecam firmę DCC Grygorcewicz jako solidnego partnera biznesowego.

mgr. inż. Maciej Sumara
prezes zarządu Sumara Sp. z o.o.

Podczas współpracy coachingowej poszerzyłem moje patrzenie na własną rolę w firmie, przekierowałem działania na takie, które służą modelowi biznesowemu firmy. Więcej widzę jako szef, jestem bardziej zdecydowany, co jest dla mnie ważne i wiem jak integrować kluczowych ludzi w firmie oraz angażować załogę w podejmowane inicjatywy i codzienną pracę. Polecam coaching z DCC Grygorcewicz jako cenne źródło informacji o samym sobie jako liderze i skuteczną metodę rozwoju kompetencji menedżerskich.

mgr. inż. Maciej Sumara
prezes zarządu Sumara Sp. z o.o

Współpraca z Anną Grygorcewicz w procesie coachingu, pozostawiła ślad niebywale cenny. Wspomogła nas w obudzeniu i docenieniu ducha zespołu, który tworzymy. Dziś jesteśmy już inną firmą. W swojej pracy Anna jest odważna i konsekwentna. Pomaga poruszać strefy newralgiczne, nawet gdy jest to trudne. Wyraźnie odczuwalne jest jej zaangażowanie i każdorazowo indywidualne podejście do osób, z którymi pracuje. Życzymy światu, jak najwięcej tak kompetentnych specjalistów.


Zespół In_kolektive Studio

Podczas realizowanego projektu szkoleniowego organizacyjnie, merytorycznie oraz klimatycznie firma DCC Grygorcewicz potrafiła wpasować się w styl pracy call center, tak by jak najwięcej treści warsztatowej miało zastosowanie w praktyce przy obsłudze naszych klientów i nie zakłóciło pracy firmy… Współpraca z DCC Grygorcewicz pozwoliła mi się przekonać, jak dużą wartość do firmy wnosi zewnętrzne spojrzenie.

Z przekonaniem rekomenduję DCC Grygorcewicz Development Consulting Coaching jako ekspertów wspierających firmę w zmianie i rozwoju.

Wojciech Karbowski
prezes zarządu Sunrise Finance Sp. z o.o.

Anna i Tomasz Grygorcewicz jako coachowie wykazali się etycznym i kompetentnym nastawieniem na rozwój indywidualny oraz zespołowy każdego z uczestników, w obszarach: wzmocnienia przy awansie zawodowym, w zakresie bycia liderem, zarządzania zespołem i procesami HR oraz wzmocnienia kompetencji trenerskich. Wszystkie procesy były indywidualnie dopasowane do potrzeb, wzmacniając potencjał menedżerów i specjalistów.

Z przekonaniem polecam Annę i Tomasza Grygorcewicz jako godnych zaufania ekspertów, zaangażowanych w rzeczywiste wyzwania firmy, koncentrujących się na maksymalnej korzyści dla klienta.

Wojciech Karbowski
prezes zarządu Sunrise Finance Sp. z o.o.

Anna i Tomasz Grygorcewicz jako coachowie wykazali się profesjonalnym podejściem począwszy od przeprowadzenia dla każdego pracownika indywidualnej diagnozy potencjału osobowości zawodowej metodą iP 121 Career Coach, poprzez określenie potrzeb i celów wspierających zarówno potrzeby firmy, jak i indywidualne wartości, po osiągnięcie założonych rezultatów.

Z przekonaniem polecam DCC Grygorcewicz Development Consulting Coaching jako specjalistów pracujących z pełnym zaangażowaniem i empatią dla swoich klientów w zakresie wzmacniania potencjału firmy, zespołów i ekspertów.

Piotr Poncyljusz
prezes zarządu Grupa Inwestor Sp. z o.o.

„Z przyjemnością informujemy, że współpracujemy z Anną Grygorcewicz, akredytowanym coachem International Coach Federation w zakresie usług executive coachingu. Naszą współpracę charakteryzuje całościowe spojrzenie na sytuację firmy oraz praca z menedżerami w zakresie działań, które mogą podejmować we własnej strefie wpływu. Kwestie na których zależy nam jako firmie to wzmocnienie postawy lidera i umiejętności zarządzania zespołem. Ważne jest także efektywne łączenie wielu zadań technicznych, w których menedżerowie mają wyjątkową wiedzę z zadaniami strategicznymi dla ról kierowniczych w firmie.

Z pełną odpowiedzialnością polecam współpracę z Anną Grygorcewicz w zakresie coachingu skierowanego na rozwój przywództwa, postawy przedsiębiorczej oraz metody nastawionej na szukanie rozwiązań korzystnych zarówno dla menedżerów jak i firmy.

Liliana Zimnicka
HR Specialist Nordic Consulting & Development Company Sp. z o.o.

Na własnym przykładzie twierdzę, że warto dbać o rozwój w formie sesji coachingowych, gdyż dzięki spotkaniom zobaczyłem na nowo swoją rolę w firmie oraz wypracowałem sposoby pracy z zespołami, w których wykorzystuję moje mocne strony. Podczas pracy indywidualnej zobaczyłem jakim szefem chcę być, co jest dla mnie ważne, którymi wartościami się kieruję oraz do czego dążę w swojej karierze zawodowej. Autodiagnoza narzędziami iP121/360/Career Coach badającymi potencjał zawodowy oraz sesje z coachem wspomogły mnie w przekierowaniu swoich działań na cele strategiczne i przekazaniu większej odpowiedzialności zespołom w firmie.

Jacek Rudis
CEO Nordic Consulting & Development Company Sp. z o.o.

Sesje coachingu menedżerskiego uważam za użyteczne i sprawdzone rozwiązanie dla menedżerów, którzy posiadają wiedzę i zasoby w zakresie prowadzenia firmy a potrzebują uporządkować swoje myśli, spojrzeć szerzej na sprawy przywództwa i kształtować postawę lidera, który jest inspiracją dla zespołu i z energią przechodzi przez dynamiczne okresu działania firmy i rynku.

Polecam współpracę z firmą DCC Grygorcewicz ze względu na działania w obszarach strategicznych dla firm, dbających o wysoką motywację pracowników i wyniki.

Marcin Grosicki
prokurent Sprint Logistyka Polska S.K.A.

Firma DCC Grygorcewicz zorganizowała I przeprowadziła szkolenia oraz doradztwo dla łącznej grupy 37 osób z zakresu: komunikacji wewnętrznej, kształtowania postawy proklienckiej, warsztatów handlowych – budowania relacji z klientem I finalizacji sprzedaży oraz doradztwa w zakresie budowania modeli kompetencyjnych. Wysoko oceniamy zarówno stronę organizacyjną, jak I samo prowadzenie szkoleń w oparciu o badanie potrzeb szkoleniowych wśród uczestników. Zajęcia zostały poprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, z uwzględnieniem dużej ilości ćwiczeń praktycznych zwiększających tempo przyswajania wiedzy. Dzięki temu uczestnicy nabyli wiedzę I umiejętności, których efekty widoczne są podczas codziennej pracy w firmie. Przełożeni otrzymali solidny feedback i rekomendacje dotyczące postępowania w dalszej pracy ze swoimi zespołami.

Maciej Matuszak i Krzysztof Giżycki
członkowie zarządu E-kierowca sp. z o.o.

Firma DCC Grygorcewicz przeprowadziła warsztat coachingu zespołowego „Kultura organizacyjna Sprinta”. Całość działań była kompleksowo zaplanowana – od badań przez warsztaty i wdrożenie. Wyniki badań były źródłem oceny oczekiwań pracowników w zakresie preferowanego sposobu pracy w firmie. Natomiast na warsztatach pracownicy wszystkich oddziałów z całej Polski i Niemiec wzmacniali swoją postawę proaktywną i określali działania, które wykorzystają ich zaangażowanie
w kierunku wyników, które są kluczowe dla firmy. Podczas dwóch dni była przestrzeń dla perspektywy pracowników, menedżerów jak i właścicieli, którzy czynnie brali udział w ustalaniu kluczowych wartości firmy wraz z ich przełożeniem na konkretne zachowania.

Pracownicy oraz właściciele ocenili warsztat coachingu zespołowego jako bardzo wartościowy
dla kluczowych zagadnień firmy a akredytowane Panie coach prowadzące Anna Grygorcewicz oraz Julija Słaby zostały docenione za inspirację, odwagę w pytaniach, zaangażowanie oraz umiejętność mobilizacji do działania.

Polecam współpracę z firmą DCC Grygorcewicz ze względu na działania w obszarach strategicznych dla firm, dbających o wysoką motywację pracowników i wyniki.

Marcin Grosicki
prokurent Sprint Logistyka Polska S.K.A.

W pracy z odbiorcami projektu Restart Pani Anna Grygorcewicz wykazała się kompetencjami coacha popartymi praktycznym doświadczeniem oraz pełnym zaangażowaniem. Sesje coachingowe przyniosły uczestnikom Projektu Restart rezultaty w postaci większej świadomości siebie jako przyszłych przedsiębiorców, znajomości własnych mocnych stron oraz obszarów do rozwoju, a także motywacji do poszukiwania nowych pomysłów biznesowych i kreatywnych inicjatyw.

Maria Czerniecka
główny menedżer ds. szkoleń, Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Po zakończeniu studiów uznałem za właściwe dla rozwoju osobistego, miarodajne określenie mocnych stron i talentów oraz obszarów, nad którymi chcę pracować. Zdecydowałem się skorzystać z narzędzia diagnostycznego iP 121 – Profilowanie Osobowości Zawodowej i uzyskanie informacji od coacha Anny Grygorcewicz. Ania potrafi świetnie słuchać, obserwować i budować atmosferę zaufania. Podczas rozmowy jest skupiona i zadaje odpowiednie pytania, które pomagają wyciągnąć trafne wnioski. W moim odczuciu Ania jest profesjonalistką, która wykonuje swoją prace z pasją. Natomiast wyniki badania iP 121 są przydatne w podjęciu decyzji, na czym skupić się w dalszym rozwoju zawodowym.

Adam Kładziński
absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US

Zajęcia coachingowe z Panią Anią Grygorcewicz zmieniły i zmieniają nadal moje miejsce w firmie i miejsce firmy na rynku.

  • Zwiększyłam skuteczność swoich działań. Zaczęłam widzieć problemy w firmie przez pryzmat rozwiązań.
  • Dostałam narzędzia do pracy a właściwie narzędzia do rozwoju.
  • Zaczęłam kształtować nowe, pożądane nawyki.

Coaching z Panią  Anną Grygorcewicz to jedna z najlepszych inwestycji w moim życiu.

Elżbieta Perdjon
właścicielka sklepu Terapiasokami.pl

Serdecznie dziękuję za udzielone wskazówki i pomysły, które pomogły mi w osiągnięciu zamierzonych rezultatów w zakresie pracy jako Trener Biznesu. Miałam okazję współpracować z Anną Grygorcewicz wcześniej przy kilku projektach, co zdecydowało o wyborze tej osoby jako mentora i doradcy. Wysoko oceniam wiedzę, umiejętności i profesjonalną postawę Pani Anny. Jako mentor i doradca Pani Anna Grygorcewicz wykazała się ogromnym zaangażowaniem, przenikliwością obserwacji i otwartością w udzielaniu wskazówek.

Konsultacje poprowadzone by?y na wysokim poziomie merytorycznym i jednocześnie skoncentrowane na moich możliwościach. Dzięki takim działaniom zyskałam pewność siebie, spojrzenie z innej perspektywy a przyjęte rozwiązania wdrożyłam uzyskując zamierzone efekty.

We współpracy z Panią Anną mogę zawsze liczyć na wzajemne zaufanie, szczerość, zrozumienie, szacunek oraz respektowanie zasad poufności.

Z przyjemnością udzielam referencji i polecam współpracę z Anną Grygorcewicz.

Karolina Karaś
HR Business Partner, trener, coach ICF, rekruter

Firma DCC Grygorcewicz przygotowała i przeprowadziła 112-godzinny “Kurs umiejętności trenerskich” dla pracowników zespołu szkoleń i jakości. Trenerzy wykazali się niezwykle dużym doświadczeniem praktycznym oraz niesamowitą kreatywnością w tworzeniu ćwiczeń dostosowanych do realiów naszej Firmy. Uczestnicy nabyli szereg praktycznych kompetencji i doświadczeń trenerskich. Ze swojej strony, jako uczestniczki kursu zaświadczam, że firma DCC Grygorcewicz charakteryzuje się nastawianiem na efekty szkoleń, ich użyteczność w późniejszej realizacji zadań przez osoby szkolone, z dużą dozą elastyczności do potrzeb oraz zmieniających się warunków
w trakcie realizacji projektu.

Z przyjemnością rekomenduję DCC Grygorcewicz jako rzetelnego partnera biznesowego.

Elżbieta Klimczak
dyrektor Sunrise Finance sp. z o.o.

Zajęcia prowadzone przez DCC Grygorcewicz charakteryzowały się dużym profesjonalizmem. Trenerzy przekazywlai wiedzę w sposób jasny i precyzyjny. Wiele elementów i rozwiązań, które wyniosłem ze szkolenia będę starał się przenieść do pracy w biurze. Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić DCC Grygorcewicz jako rzetelenego i kompetentnego partnera w realizacji szkoleń. W przyszłości chętnie wezmę udział w kolejnym projekcie realizowanym przez tą firmę.

Tomasz Wysocki
właściciel biura podróży Wysockitravel.pl

Anna Grygorcewicz prowadzi zajęcia oraz sesje coachingowe dla słuchaczy studiów podyplomowych “Psychologia w Biznesie” realizowanych wraz ze Szczecińską Szkołą Wyższą Colegium Balticum. Jej niezwykle wysoko oceniany profesjonalizm oraz kompetencje odzwierciedlają się w roli promotora “Akademii Coachingu”… Anna dała się poznać jako doskonała trenerka i coach, kładąca główny nacisk na aspekt praktyczny przekazywanej wiedzy i ćwiczonych umiejetności. Szkolenia cechuje atmosfera zaufania, co pozwala na otwartość na nową wiedzę, nowe umiejętności I zmianę postawy.

Hubert Teichert
dyrektor generalny Teichert &Partners: Psychologia i Biznes

Anna, jako w pełni profesjonalny coach, jest godnym polecenia ekspertem w pracy z wymagającym klientem, posiada ogromny szacunek dla drugiego człowieka, co skutkuje wieloma sukcesami na coachingowej karcie pracy Anny Grygorcewicz. Anna bez wątpienia godnie reprezentuje środowisko coachingowe, promuje świadomość coachingową. Polecamy współpracę z Coach Anną Grygorcewicz tak osobom prywatnym, jak i instytucjom. Anna wielokrotnie wykazała się również talentem mentorskim, wspierając innych coachów w ich procesach budowania świadomości. Czyni to taktownie i rzetelnie.

Kamila Pępiak – Kowalska, PCC ICF
Director Professional Coach Profi Coaching School

Anna dzieliła się praktyczną wiedzą z coachami podczas 72godzin zajęć Coaching Workshop, które miały na celu wzmocnienie praktyki coachów w zakresie stosowania narzędzi coachingowych oraz profesjonalnej postawy coacha, zgodnej z kodeksem etycznym i kompetencjami ICF.

Rekomendujemy współpracę z coachem i trenerem Anną Grygorcewicz wszystkim organizacjom zainteresowanym rozwojem swoich menedżerów i pracowników (trenerów, coachów, specjalistów HR) w zakresie prowadzenia profesjonalnego coachingu, jako skutecznej metody rozwijania kluczowych kompetencji i postawy zaangażowania w pracę.

Tomasz Trojanowski
dyrektor CSiD Delve

Z przyjemnością zaświadczam, że Anna Grygorcewicz, coach International Coach Federation prowadziła proces coachingu menedżerskiego dla naszego Klienta. Od początku współpracy z Anną mogłam liczyć na konstruktywne rozmowy w zakresie ustalania kontraktu trójstronnego oraz warunków realizacji usługi, co wpłynęło na płynną współpracę.

Polecam executive coaching z Anną Grygorcewicz jako sposób rozwoju menedżerów, który pozwala dotrzeć do ważnych obszarów wiedzy o sobie jako liderze i jest i skuteczną metodą rozwoju kadry menedżerskiej w firmach.

 

Dorota Urbańska
właścicielka Solution

Z przyjemnością zaświadczam, że Anna Grygorcewicz, coach International Coach Federation prowadziła procesy coachingu zespołowego dla naszych klientów.

Celem pracy było wypracowanie przez uczestników sesji najbardziej efektywnych sposobów organizacji pracy w zakresie spraw strategicznych oraz ograniczenie zaangażowania kadry zarządzającej w sprawy operacyjne. Ważnym aspektem była praca na postawie uczestników w zakresie rozwoju cech przywódczych, proaktywnego podejścia do pojawiających się w firmie wyzwań oraz budowy zdrowej, skutecznej komunikacji pomiędzy działami w firmie. Sesje zostały przeznaczone również na stworzenie zgranego zespołu zarządzającego, który zna swoje mocne strony i słabości oraz potrafi wspólnie osiągać cele. Cześć czasu została poświęcona na sesje indywidualne wzmacniające kompetencje lidera poszczególnych uczestników procesu. Po zakończonych procesach coachingowych klienci docenili coaching jako skuteczną i rozwojową formę wsparcia biznesu, a Annę Grygorcewicz ocenili jako kompetentnego i godnego zaufania coacha.

We współpracy z Anną Grygorcewicz doceniam dyskrecję, szerokie patrzenie na sytuację biznesową klienta, zaangażowanie w osiągnięcie wyniku i zadowolenia klienta.

Joanna Dudziak
właściciel Dudziak i Partnerzy

Pani Ania współpracowała ze mną przez okres około 6 miesięcy, w trakcie których pomogła mi w uzmysłowieniu sobie nie tylko moich priorytetów ale także jak osiągnąć postawione przeze mnie cele. Każda konkluzja wysnuta w trakcie procesu coachingu z Panią Anią przyczyniła się w ogromnym stopniu do tego, że jestem teraz w stanie samodzielnie zmierzyć się z przyszłymi wyzwaniami, wiedząc jak postępować z innymi i samym sobą dążąc do osiągnięcia postawionych sobie celów.

Pani Ania dała się poznać jako osoba kładąca nacisk na ciągle kształcenie się w swoim zawodzie, zaangażowana w swoją prace, która sprawia jej przyjemność. Pani Ania w trakcie procesu była zawsze godna zaufania i z chęcią polecam współpracę z Panią Ania każdemu, kto potrzebuje wskazówek jak zmienić swoje życie na lepsze.

Joanna Mitura
studentka filologii angielskiej, UAM

W coachingu menedżerskim prowadzonym przez Annę Grygorcewicz pracowałyśmy wspólnie nad: diagnozą potencjału zawodowego narzędziami iP 121/360, kompetencjami menedżerskimi narzędziami Career Coach oraz stylem myślenia diagnozą FRIS, określeniem mocnych stron, czynników motywujących do pracy, rozwojem przywództwa osobistego, budowaniem zdrowego stylu myślenia sprzyjającego realizacji celów, wzmocnieniem odwagi w działaniu, zarządzaniem energią w połączeniu życia zawodowego i prywatnego.

Ania jest osobą otwartą i towarzyską, pełna pasji i zapału do pracy oraz pozytywnej energii, dzięki czemu potrafiła stworzyć warunki, w których mogłam odbyć bezpiecznie podróż w głąb siebie. Sprawdza się w różnych sytuacjach i jest zaufanym powiernikiem myśli. Wszystkim szczerze polecam.

Iwona Litka
właściciel Business Development Consulting

Spotkania z Coachem Anną Grygorcewicz okazały się wszystkim czego potrzebowałam na etapie rozwoju mojej firmy i  moim rozwoju osobistym. Trafność znalezienia rozwiązań jest zaskakująca i mobilizująca. Zaczyna się trafnie działać, Jest się silnym, pewnym siebie, przyjaznym i osiąga postawione sobie cele.

Spróbuj!

Wioletta Szczepaniak
właściciel szkoły Wodne Hobby

Z przyjemnością zaświadczam, że w trakcie projektu „Turystyka. To mi się opłaca” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego współpracowaliśmy z biznes coachem Anną Grygorcewicz. Sesje coachingowe cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników, którzy wzmacniali podczas sesji postawę proaktywną i przedsiębiorcze podejście do ważnych dla nich zagadnień biznesowych.

Polecam Annę Grygorcewicz jako profesjonalnego coacha, który jest w pełni zaangażowany w rozwój menedżerski oraz pracuje zgodnie z kodeksem etycznym i zasadami honorowanymi przez International Coach Federation.

 

Anna Potoka
właściciel 4EDU

Pani Anna Grygorcewicz współpracowała z nasza firmą przy realizacji szkoleń z tematyki zarządzania różnorodnością oraz negocjacji zakupowych w ramach projektu „Profesjonalizacja kapitału ludzkiego firmy Homanit”. Pani Anna posiada wysokie kwalifikacje trenerskie, szeroką wiedzę w tematyce, którą prezentuje, jest osobą komunikatywną i nastawioną na współpracę. Jej warsztaty cechuje profesjonalizm i staranne przygotowanie. Ze względu na doświadczenie zawodowe, które posiada, prowadzone przez nią projekty są mocno osadzone w realiach biznesowych. Polecam usługi Pani Anny Grygorcewicz jako trenera i coacha.

Izabela Kesselring, Prezes Zarządu
prezes zarządu ADS Consulting sp. z o.o.

W ramach realizacji projektu Obserwatorium Zmiany Gospodarczej firma DCC Grygorcewicz zaprojektowała i zrealizowała cykl 24 unikalnych szkoleń w formule coachingu zespołowego, które animowały budowę partnerstw lokalnych na terenie Szczecina, Stargardu Szczecińskiego, Choszczna i Koszalina. Metody coachingu okazały się niezmiernie skuteczne, spowodowały, że w spotkaniach uczestniczyli licznie przedstawiciele biznesu oraz lokalnych władz, dzieląc się pomysłami na rozwój regionu oraz ostatecznie zawiązując partnerstwa lokalne.

Polecamy współpracę z firmą DCC Grygorcewicz w zakresie innowacyjnych, wymagających zaangażowania projektów.

Maciej Buczkowski
prezes Kompass Consulting

Pracując z Anią na przestrzeni dwóch miesięcy, moja sytuacja zmieniła się diametralnie. Przyszłam z poczuciem braku rozwiązania, a kończąc coaching, obserwowałam zadziwiające rezultaty w mojej rzeczywistości. Nieustannie podziwiałam w pracy Ani, spontaniczność podążania za głosem jej intuicji. Dla mnie oznacza to, że jest pewna tego, co robi, a pracować na takim poziomie można tylko ze specjalistą. Osobiście lubię wyrażać się za pomocą metafory i miałam tę możliwość, za co jestem ogromnie wdzięczna. Potrafiłam dzięki temu otworzyć się na perspektywy, które do tej pory mnie zaskakują.

Sylwia Sidz
project director In_kolektiv Studio

Anna Grygorcewicz była wykonawcą usług biznesowego coaching indywidualnego oraz zespołowego dla członków spółdzielni socjalnych w ramach projektu „Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Otrzymali oni wsparcie w momencie, kiedy najbardziej tego potrzebowali. Celem pracy był wybór działań nastawionych na rezultaty ekonomiczne orz ugruntowanie zaufania, skutecznego podziału zadań oraz konsekwencji w podejmowanych projektach.

Praca coacha została oceniona bardzo wysoko w zakresie budowania zgranego zespołu, który potrafi wyznaczyć i realizować cele biznesowe pomimo różnic w osobowościach członków zespołu. Doceniono otwartość prowadzącej, docieranie do sedna i pomoc w opracowaniu konkretnego planu działania. Pani Anna umiejętnie prowadziła grupę do skupienia się na kwestiach strategicznych, a prezes spółdzielni do bycia liderem dla ludzi, z którymi pracuje.

Emilia Kowalska
właściciel Aktywa Plus

Anna Grygorcewicz w roku 2013 prowadziła cykl szkoleń dla pracowników Kuriera Szczecińskiego, Uzdrowiska Połczyn Zdrój oraz RADEX S.A.

Szkolenia zostały ocenione na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Uczestnicy szczególnie docenili praktyczną wiedzę z zakresu technik sprzedaży, psychologicznych aspektów budowania relacji z wymagającym klientem oraz wdrażania unikatowego standardu obsługi klienta. Istotną korzyścią była użyteczność i praktyczność programu, odpowiadająca najpilniejszych potrzebom tych firm.

Polecamy Annę Grygorcewicz jako doświadczonego trenera biznesu, który stawia w swojej pracy na efekt oraz dąży do maksymalnego wykorzystania czasu szkolenia dla praktycznych treści.

Jakub Lasota
członek zarządu Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o.

Korzystałem z usług Tomasza Grygorcewicza przez 5 miesięcy. Zdecydowałem się na taką formę pracy nad sobą aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem osobistym i pracą.

Skupiliśmy się na zasobach energii. Rozpoczęliśmy pracę z nawykami – wprowadziliśmy nawyk kluczowy. Stały się one napędem dla wprowadzania kolejnych – praca w skupieniu nad jednym projektem, zmiana nawyków żywieniowych, budżetowanie swoich wydatków. Łatwiej jest mi utrzymać skupienie i determinację.

Efekty pracy są dla mnie bardzo satysfakcjonujące. Schudłem 7 kg, lepiej śpię, mm więcej pieniędzy i wiem, dokąd zmierzam. Mam plan na przyszłość i realizuję go każdego dnia. Sukces jest mój, ale DCC Grygorcewicz okazało się idealnym jego katalizatorem.

Wojciech Obrzut
dyrektor produkcji Radex sp. j.

Z Panią Anną Grygorcewicz współpracowałam prawie rok. Były to moje pierwsze spotkania coachingowe. Krótko mogłabym określić to tak: rozpoczęłam je /spotkania coachingowe/ jako osoba wypalona zawodowo, zmęczona i wręcz zagubiona. Natomiast zakończyłam jako pełna energii, pewna siebie, z nowymi określonymi celami i zadaniami.

Prowadzenie zajęć przez wskazywanie pozytywnych stron omawianych sytuacji, podkreślanie mocnych stron charakteru, dopasowany, a jednocześnie elastyczny program coachingowy sprawiły, że wróciła moja energia do pracy i wiara w siebie. Dodatkowo określiłam i odkryłam swoje „nowe” zalety, które w kontekście mojej pracy wręcz uważałam za wady.

Każdemu menedżerowi trudno jest znaleźć czas na dodatkowe zadania. Jestem jednak przekonana, że inwestycja w coaching przynosi tak wielkie korzyści, że wygospodarowanie w efekcie odrobiny czasu przyniesie niewspółmiernie większe efekty.

Polecam więc coaching każdemu, kto jest gotowy dzięki pracy nad sobą do zmiany swojego nastawienia, nawyków, a w rezultacie do podniesienia swojego komfortu pracy, a co za tym idzie również swoich współpracowników.

Ewa Kościuczyk
właścicielka Hairstore.pl

Pan Tomasz Grygorcewicz reprezentujący firmę DCC GRYGORCEWICZ Development Consulting Coaching przeprowadził w imieniu naszej firmy 134 godziny indywidualnych sesji coachingowych dla właścicieli i menedżerów firm, zarządzających hotelami i restauracjami w województwie zachodniopomorskim.

Celem sesji było wzmocnienie efektywności osobistej i zawodowej oraz pomoc w skuteczniejszym prowadzeniu biznesu i zarządzaniu ludźmi.

Tomasz Grygorcewicz jako coach wykazał się profesjonalnym podejściem do pracy coachingowej, angażując się i towarzysząc klientom w zmianie ich postaw i pracy nad nowymi, dobrymi nawykami oraz wzmacniając ich mocne strony. Również ze strony organizacyjnej nasza współpraca przebiegała sprawnie i przyjemnie.

Z przekonaniem polecam Tomasza Grygorcewicza jako coacha pracującego z pełnym zaangażowaniem i empatią dla swoich klientów oraz odpowiedzialnego partnera do współpracy biznesowej.

Izabela Kluzek
prezes HPR Group Sp. z o.o.

Z panem Tomaszem Grygorcewiczem miałam przyjemność współpracować w kwietniu 2015 roku. Celem naszych spotkań było podniesienie kwalifikacji po uzyskaniu awansu w firmie, w której zostałam wybrana na stanowisko kierownika Działu Jakości i Szkoleń.

Przeprowadzone szkolenie wspominam bardzo pozytywnie i nie raz będę wracać do materiałów, które otrzymywałam podczas każdej sesji. Tematy były ciekawe i idealnie dostosowane do potrzeb zarówno moich jak i moich przełożonych. Wszystkie zagadnienia przygotowane przez pana Tomasza były jasne, przejrzyste, czytelne oraz przeprowadzone w interesujący i angażujący słuchacza sposób.

Pracowaliśmy trenersko i coaching’owo. I to właśnie dzięki tym metodom oraz towarzyszącym im ćwiczeniom przygotowanym przez pana Tomasza, przyswajanie nowego materiału okazało się łatwe i przyjemne. Sam prowadzący był zawsze solidnie przygotowany i w profesjonalny i otwarty sposób tłumaczył wszystkie nurtujące mnie rzeczy i zagadnienia. Cechująca go sumienność i zaangażowanie w wykonywaną pracę były gwarantem i kluczem do sukcesu.

Z czystym sumieniem polecam usługi pana Tomasza Grygorcewicz, gdyż jest człowiekiem z pasją a jego zapał i zaangażowanie w wykonywanie nawet najmniejszego zadania, czynią z niego wspaniałego, pracowitego i solidnego szkoleniowca, coacha i trenera.

Justyna Konopczak
menedżer działu jakości i szkoleń Sunrise Finance Sp. z o.o.

Cykl coachingu menedżerskiego był przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Wierzę, że awans zawodowy, który mnie spotkał pod koniec sesji był również między innymi ich wynikiem. Szczerze polecam coaching z DCC Grygorcewicz wszystkim osobom, którym zależy na swoim rozwoju osobistym.

Marcin Stelmaszyk
Customer Services Manager Nordic Consulting & Development Company