Czym jest coaching indywidualny?

31 sierpnia 2020 autor:

Coaching indywidualny w naszym wydaniu to cykl osobistych spotkań 1 na 1 klienta z coachem, pomagający klientowi w większym stopniu i w uporządkowany, szybszy i sprawniejszy sposób ustalić i realizować ważne cele, z wykorzystaniem pełni aktualnych możliwości.

Dzięki skupieniu się w procesie coachingu klienta na poznaniu siebie i działaniach zmierzających do celu coaching mobilizuje do działania i tworzenia rozwiązań służących rozwojowi. Pomaga również w mianie szkodliwych nawyków na zdrowe czy poradzeniu sobie z konkretnymi problemami lub wyzwaniami. Pomaga w pełni wykorzystać możliwości i mocne strony klienta.

Jak przebiega coaching indywidualny?

To zależy od rodzaju klienta i tego, z jakim wyzwaniem lub problemem się do nas zwraca. Trochę inaczej wyglądają elementy procesu coachingowego z klientem „biznesowym” (np. menedżerem, liderem zespołu, członkiem zarządu firmy czy przedsiębiorcą), a inaczej z klientem „życiowym”. Różnica polega głównie na włączeniu lub wyłączeniu obszaru wpływu organizacji na cele coachingu.

Na pewno jednak stałych i powtarzalnych jest kilka elementów:

1. Spotkanie rozpoznawcze tzw. sesja zerowa, w której spotykamy się po raz pierwszy, poznajemy się, poznajemy potrzebę klienta i opowiadamy, na czym polega praca coachingowa. Ta sesja służy przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, czy rozwiązaniem potrzeby klienta jest coaching czy inna forma wsparcia oraz sprawdzenia „chemii”, tzn. czy czujemy do siebie zaufanie i że dobrze będzie nam się ze sobą komunikować. Jeśli tak, to omawiamy kolejne zasady współpracy i umawiamy się na kolejne spotkania.

2. Kolejne sesje (średnio od 6 do 12 sesji w jednym procesie) służą:

 • określeniu aktualnej sytuacji klienta oraz pomocy w doprecyzowaniu celu, na którym mu najbardziej zależy,
 • umożliwienie spojrzenia z różnych perspektyw na sytuację klienta i zdiagnozowaniu mocnych stron oraz aktualnych i brakujących zasobów, które mogą wesprzeć klienta w osiągnięciu celu (sposobu myślenia i cech osobowości)
 • projektowaniu rozwiązań przez klienta zgodnych z jego wartościami, wzmacnianiu odwagi do ich wdrożenia w praktyce oraz niwelowaniu negatywnych skutków stresu
  i ograniczających przekonań,
 • ustaleniu konkretnego planu działań (action plan) prowadzących do osiągnięcia założonego efektu,
 • aktualizacji postępów i weryfikacji jak sprawdzają się w życiu podejmowane działania,
 • wzmocnieniu i utrwalaniu klienta w procesie zmiany oraz poleganiu na sobie.

3. Sesja podsumowująca proces coachingowy, określająca, jakie postępy poczynił klient w kontekście celu, z którym zgłosił się do nas na początku i jakie działania wspierające powinien przedsięwziąć na przyszłość, żeby budować obraz siebie jako osoby korzystającej ze swojego potencjału.

Jakie narzędzia stosujemy w coachingu?

Często w czasie pracy coachingowej rekomendujemy oraz stosujemy narzędzia, które dostarczają klientowi większej informacji i świadomości na temat swoich zasobów, potencjału, mocnych stron, ograniczeń czy wskazówek od otoczenia. W zależności od potrzeby wykorzystujemy:

 • badania informacji zwrotnej 360 na temat kompetencji menedżerskich, współpracy w zespole i komunikacji (Competence Navigator)
 • badanie Stylów Myślenia i Działania FRIS®
 • badanie osobowości zawodowej iP121 Insightful Profiler
 • badanie osobowości i mechanizmów stresu Process Communication Model®
 • badanie poziomu kompetencji sprzedażowych FinxS Sales Assessment (FinxS)
 • Inne narzędzia coachingowe, w tym nasze autorskie DCC Team
 • Doświadczenie i intuicja coacha

Dla kogo?

Aby osiągnąć sukces i zamierzony cel klient musi być samemu gotowy do podjęcia zmian w swoim funkcjonowaniu. Czasami jest to osoba już gotowa do realizacji swoich dążeń, a czasem na początku drogi – wystarczy, że klient zgłaszając się na coaching wie, że nie chce już działać jak dotychczas. Dzięki regularnym spotkaniom i odkrywaniu swoich mocnych stron oraz budowaniu nowych strategii działania klient wzmacnia swoją motywację i chęci do zmiany.

Często trafiają do nas osoby, które są w pewnym etapie życia, w którym brakuje pewnego elementu do dokonania zmian i pójścia naprzód. U jednych jest to brak wiedzy, u innych brak doświadczenia lub wiary w siebie. Wtedy coaching indywidualny z profesjonalnie przygotowanym coachem jest dobrą synergią pracy klienta nad swoim rozwojem oraz doświadczeń coacha w prowadzeniu klientów przez zmiany.

Korzyści jakie daje coaching indywidualny?

Przy odpowiednim przepracowaniu elementów, na które wcześniej nie zwracaliśmy uwagi w naszym myśleniu i działaniu, jesteśmy w stanie znacznie podnieść jakość swojego życia, mieć więcej spokoju, radości, lepiej rozumieć swoje emocje, potrafimy odpoczywać i realizować ważne cele, ciesząc się z wyników. Potrafimy lepiej dostrzec elementy nad którymi warto się skupić przy rozwoju oraz w czym najlepiej się czujemy. Dzięki takim działaniom zwiększamy pewność siebie poprzez zwiększenie samoświadomości i naukę działania inaczej z wykorzystaniem całego swojego potencjału i możliwości.